Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel || 21 september 2023 | Brainz

Werkplaats West-Overijssel || 21 september 2023 | Brainz

Timetable

Bekijk hier alvast het programma:

  MEER OVER DE SESSIES?

  Energy Hubs

  Maarten Epema en Jorian Bakker

  Of het nu gaat over het ontsluiten van duurzame energie-opwek, het verduurzamen van energieverbruik bij bedrijven of particulieren, of hij bij elkaar brengen van vraag en aanbod in tijd en afstand, de druk op het energiesysteem wordt steeds groter. Op bedrijventerreinen komen veel uitdagingen samen. Zon- en windprojecten die geen doorgang vinden. Bedrijven die steeds moeilijker kunnen vestigen of een aansluiting kunnen krijgen. Wat kunnen bedrijven, gemeenten, particulieren en netbeheerders doen? Het concept van de smart Energy hub biedt hierin enig perspectief. Het is een manier om lokale opwek met lokaal verbruik te koppelen, door tussenkomst van slimme sturing, flexibele opslag en/of conversie. Het programma smart Energy hubs Oost-Nederland van de provincie Overijssel, Gelderland en Oost NL doet op 10 verschillende plekken ervaring op met smart Energy hubs. Wat kunnen we hier van leren? Wat kun je als bedrijventerrein nú doen, ook als je (nog) geen groepscontract van de netbeheerder kunt krijgen? In deze werksessie hebben we het over geleerde lessen, inzicht in de huidige stand van zaken en inzicht in concrete uitvoerbare acties. De sessie wordt verzorgd door Maarten Epema (gebiedsregisseur smart Energy hub Zwolle-Noord) en Jorian Bakker (programma smart Energy hubs Oost-Nederland)

  Kennisloket ESTAB Energietransitie op bedrijventerreinen in regio Zwolle (Windesheim en Saxion)

  Jeike Wallinga

  Energietransitie op bedrijventerreinen! De wens en de wil zijn er. Hoe pak je het als gemeentelijke professional nu toekomstbestendig aan? Heb jij als gemeentelijke professional ook te maken met het vraagstuk energietransitie op bedrijventerreinen? Wil je weten wat er in het onderzoek ESTAB (Energie Systeem Transitie in Actie op Bedrijventerreinen) al onderzocht is? En wil je meedenken over wat we (nog) meer kunnen doen? Neem dan deel aan deze sessie van het Kennisloket. Hogescholen Windesheim en Saxion werken samen met gemeente Zwolle, Nunspeet en Meppel aan een praktijkgericht onderzoek naar energietransitie op hun bedrijventerreinen. Het doel van ESTAB is het vergroten van wat publieke professionals kennen, kunnen en doen in hun specifieke rol voor de energietransitie op bedrijventerreinen. Een eerste analyse na een twintigtal diepte-interviews levert al veel informatie op. Die uitkomst delen we graag om samen met jou tot vervolgvragen te komen voor het verdere onderzoek. Ben je er bij?

  Actieplan verduurzamen utiliteit gebouwde omgeving

  Nick Bijlsma

  Hoe pak je als gemeente een rol in het verduurzamen van utiliteit in de gebouwde omgeving? In deze werksessie leggen we samen de basis voor een actieplan waarmee ondernemers in jouw gemeente sneller gaan verduurzamen.

  Groene energielandschappen: Natuur en Landschap in de energietransitie

  Wendy oude Vrielink

  In gebieden van grootschalige energieopwek liggen vaak ook opgaven rondom het versterken van de biodiversiteit. Hoe zorgen we dat onze natuur en landschap juist profiteren van de energielandschappen van de toekomst? Doel en resultaat: In gebieden van grootschalige energieopwek liggen vaak ook opgaven rondom het versterken van de biodiversiteit. Beide opgaven lijken niet altijd samen te gaan. Hoe zorgen we dat onze natuur en landschap juist profiteren van de energielandschappen van de toekomst? In de sessie nemen we je mee in de kansen, vanuit landelijke kennis en voorbeelden, ervaringen van NMO en Het Oversticht, en input van natuur- en energiegroepen. We borduren voort op de kansen die zijn genoemd in een eerdere brainstorm met zowel natuur- als energiegroepen. In deze sessie werken we voor de meest kansrijke ideeën uit hoe je hier als deelnemer (beleidsmaker of LEI/ontwikkelaar) op kunt sturen, en wie jou kan helpen. Indien mogelijk betrekken we dit op casussen die vooraf door deelnemers zijn aangeleverd.