Home Kennisplein Werkplaats 17 maart – Twente en West-Overijssel

Werkplaats 17 maart – Twente en West-Overijssel

Pitch Supportteam Energie-Innovatie

Tijdens de gezamenlijke Werkplaats op 17 maart vertelde Tess Ruiterkamp, coördinator van het Supportteam Energie-Innovatie, wat het team aan ondersteuning kan bieden aan het MKB, de industrie en de overheden. Heb je als gemeente een vraag over energie-innovatie, en kun je hierbij wat hulp gebruiken om de vraag op te lossen, neem dan contact op.

De informatie die op de sessie werd gepresenteerd en de flyer over de mogelijkheden die het Supportteam biedt, geven je een goed beeld waarmee jij of de ondernemer in je gemeente geholpen kan worden.

Werksessie Verduurzaming kantoren

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoren energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en moet vanaf die datum de wet handhaven. Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. In de werksessie is door projectleiders verduurzaming en handhavers ingegaan op de vragen:

 • Hoe gaan gemeenten kantoor-eigenaren stimuleren om alsnog label C te realiseren?
 • Hoe wordt de handhaving geregeld?

 

Door de aanwezigen zijn de volgende mogelijkheden benoemd:

 • Basisgegevens op orde; lijsten van kantoren die onder de label C plicht vallen. Dit is cruciaal  voor stimulering en handhaving.
 • Naar kantooreigenaren duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor het niet naleven van de label C plicht.
 • Bestuurders onderdeel maken van het probleem. Laten zien wat de besparingspotentie is. Gevoel van urgentie kweken.
 • Gesprek met vastgoedmakelaar organiseren (zij kennen de doelgroep goed)
 • Inzetten ondernemersloket/energieloket
 • Meeliften op rijkscampagne. De kracht van herhalen.
 • Vereniging van bedrijventerreinen benaderen
 • Mogelijkheden voor handhaving zou kunnen zijn: het meenemen in de inspectie van de omgevingsdienst als ze toch al gaan controleren op Erkende Maatregelenlijsten voor Energiebesparing (EML)

 

Werksessie Slimme Energiesystemen (op uitnodiging):

Met een groep van 14 deelnemers hebben we tijdens de werksessie “slimme energiesystemen” antwoord gezocht op de vraag; Wat is er nodig om meer ‘achter de meter’ oplossingen voor netcongestie te realiseren in Overijssel? De deelnemers bestonden uit aanbieders van oplossingen, zoals batterijen en slimme IT-oplossingen, aangevuld met experts/adviseurs rondom dit thema. Op een gestructureerde manier hebben we in anderhalf uur inzicht gekregen in de belangrijkste barrières en in kaart gebracht wat er nodig is om deze barrières te overwinnen. We concludeerden dat er vooral werk gemaakt moet worden van bekendheid en de financiële haalbaarheid van de oplossingen. De input uit deze werksessie wordt door Dirk Jan Masselink verder opgepakt in verwerkt in actieplan om vanuit Overijssel concrete flexoplossingen te kunnen versnellen. Mocht je nog vragen hebben over het onderwerp, concrete projecten willen delen of simpelweg meer willen weten over de oplossingsrichtingen voor slimmere benutting van het elektriciteitsnet, neem dan vooral contact op met Dirk Jan.

 

Werksessie Organisatie samenwerking energieloketten

In de Werkplaats van 18 november 2021 hebben we met gemeenten gesproken over de samenwerking rondom de energieloketten. Sinds 1 januari 2021 levert Duurzaam Bouwloket (DBL) een gemeentelijke energieloket-site, klantvolgsysteem en een Klantcontactcentrum voor 22 van de 25 gemeenten. Naast de voordelen van de gezamenlijke aanbesteding, leren gemeenten steeds meer van elkaar op het gebied van inzetten van het energieloket als instrument. In november werd bevestigd dat gemeenten de samenwerking waardevol vinden en is afgesproken dat een kleine werkgroep een voorstel voorbereidt hoe de gemeenten deze samenwerking de komende jaren vorm kunnen geven.

In deze sessie gaan we aan de hand van dit voorstel aan de slag met de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we de samenwerking tussen de gemeenten en door de gemeenten voortzetten?
 • Hoe organiseren en bekostigen we dat?

Deze sessie is bedoeld voor duurzaamheidsmedewerkers van de gemeenten in Overijssel die zich bezig houden met het beleid en de uitvoering van het gemeentelijke energieloket.

 

Werksessie Energie-infrastructuur: Over netcongestie & programmeren

Het thema energie-infrastructuur is actueler dan ooit. Terwijl steeds meer duurzame projecten tegen de grenzen van de beschikbare netcapaciteit aanlopen, zijn gemeenten nog zoekende naar hun rol, mogelijkheden en de benodigde samenwerking. In de werksessie energie-infrastructuur hebben we een korte introductie op het thema gegeven met daarbij de verschillende uitdagingen, mogelijkheden en volgende gezamenlijke stappen.

 

Pauze Pitch: Monitor/zonnedakje

Naast een update van zonnedakje hebben we een monitor ontwikkeld om de realisatie en potentie van zonne-energie op dak goed in beeld te krijgen en houden. Tijdens de pauze presenteren Tjerk Lap en Peter de Jong de monitor. Hiermee krijg je een eerste beeld van de mogelijkheden van de monitor.