Home Kennisplein Webinar “De kracht van kritische bewoners in de warmtetransitie”

Webinar “De kracht van kritische bewoners in de warmtetransitie”

“Als je werkt aan aardgasvrije wijken dan ben je ze vast wel tegen gekomen: een kritische  (groep) bewoner(s). “Hoezo een warmtenet met een afvalverbrandings installatie als warmtebron? Dat willen we niet!”. Deze houding ervaren we vaak als lastig en ongewenst.

Bestuurskundige en universitair docent Eva Wolf van de Universiteit Tilburg bekijkt het toch anders. In haar boek “De waarde van weerstand”   (Klik hier om het Pdf te downloaden) beschrijft ze hoe conflicten met inwoners publiek beleid kunnen versterken.

Tijdens het webinar, op 8 maart van 14.00 tot 15.00 uur, deelt zij de lessen uit haar onderzoek over high risk en high impact beleidsprocessen, zoals de totstandkoming van Wijk Uitvoering Plannen.

Hoe kun je nu zo omgaan met kritische bewoners dat het je helpt? Hoe kun je het planvorming proces zodanig inrichten dat bewoners gehoord worden en het publieke belang gediend wordt? En: moet je wel streven naar draagvlak? (spoiler alert: werk niet aan draagvlak, niemand weet wat het is)

Bekijk hier de presentaties die tijdens het webinar gebruikt zijn:

Ontwerp principes aardgasvrij wijk proces

Waarde van weerstand Eva Wolf Overijssel