Home Kennisplein Webinar ‘Bodemenergie in aardgasvrije wijken’

Webinar ‘Bodemenergie in aardgasvrije wijken’

Doelgroep

In dit webinar, bedoeld voor bodem- en ondergrond adviseurs én procesmanagers bij wijkaanpakken, praten we je bij over de warmtetransitie en kansen én aandachtspunten van bodemenergie bij aardgasvrije wijken.

In dit webinar zie je praktische voorbeelden van:

  • Transitievisie warmte- en wijkuitvoeringsplannen
  • De werking van bodemenergiesystemen
  • Hoe je zowel kunt reguleren als stimuleren

Want hoe kunnen bodemenergiesystemen (zoals bodem warmtepompen) bijdragen aan aardgasvrije wijken? Hoe voorkom je nadelige effecten, zoals interferentie, van grootschalige toepassing van bodemenergiesystemen?

Meld je aan!

Daarom nodigt het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel je uit  op 13 april a.s. van 10:00 tot 11:15 uur, voor een online kennissessie over de kansen en aandachtspunten van bodemenergie. 

Onze experts

We zien in de Wijkuitvoeringsplannen en de Transitievisies warmte dat individuele warmte oplossingen in kleine kernen, het buitengebied én in een aantal wijken in de steden veelal de keuze is. Bodemenergie is daarbij, naast de lucht warmtepomp, een optie. Wat vinden onze experts daarvan? Stel je vragen en praat mee met:

  • Oscar Jansen, Nieuwe Energie Overijssel
  • Jasper Lackin, provincie Overijssel
  • Reinder Slager, gemeente Zwolle
  • Rob Heijer, gemeente Utrecht

 

Vragen?

Na het webinar is er een digitale nazit met de inleiders om je vragen te bespreken.
Heb je nu al vragen? Neem contact op met Oscar Jansen, adviseur Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel via o.jansen@overijssel.nl