Home Kennisplein Webinar Biomassa: veelzijdig inzetten voor een beter klimaat

Webinar Biomassa: veelzijdig inzetten voor een beter klimaat

Kansen benutten

Op 16 oktober j.l. heeft het kabinet een standpunt uitgebracht over de inzet van biomassa. Ze volgt daarbij het SER-advies. Welke kansen biedt het standpunt voor bedrijven en warmteplannen? Wat gaat er veranderen? Hoe past het advies bij onze dagelijkse praktijk?

Hierover informeren we de deelnemers tijdens dit webinar, dat is bedoeld voor BEON- deelnemers, RES-teams van West-Overijssel en Twente en de Alliantie-partijen van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Op donderdag 29 oktober van 11.00 tot 12.30 uur praten we je online bij over de laatste ontwikkelingen.

George Wurpel (MSG-Strategies) zal eerst een inleiding houden over de grote verscheidenheid aan meningen in het maatschappelijk debat over biomassa en de herkomst daarvan. Hij heeft een belangrijke bijdrage gespeeld in de totstandkoming van het PBL-rapport over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. Dit rapport verscheen afgelopen voorjaar en vormde de basis van het SER-advies. De stakeholderanalyse die Wurpel heeft gemaakt, biedt bruikbare handvatten voor bestuurders en initiatiefnemers hoe om te gaan met verschillende meningen bij biomassa-projecten.

Na de inleiding zal een paneldiscussie plaatsvinden. Aan de hand van stellingen zullen panelleden gelegenheid krijgen om hun visie te geven op de inzet van biomassa. Ook het publiek krijgt via de mobiele telefoon de gelegenheid hun mening te geven. André van der Zee is gevraagd om de discussie te leiden. Een aantal mensen hebben al toegezegd aanwezig te zullen zijn: Tijs de Bree (gedeputeerde provincie Overijssel), René Venendaal (voorzitter BEON) en Olof van der Gaag (directeur NVDE).

 

Aanmelding

Aanmelding is allen mogelijk als u behoort tot de doelgroep BEON- deelnemers, RES-teams van West-Overijssel en Twente en de Alliantie-partijen van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Je kunt hiervoor een mail sturen aan de BEON-coördinator. Deelnemers krijgen daarna een link toegestuurd.