Home Kennisplein Waterstof: het ei van Columbus?

Waterstof: het ei van Columbus?

Vanwege Covid-19 staan de live themamiddagen, die Smart Energy NL met en voor haar leden organiseert, on hold. Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseren ze een nieuwe reeks online kennissessies die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Datum & tijd: woensdag 19 mei 2021 (15u-16u)
Organisator: Topsector Energie

  • Rik Luiten, Smart Energy NLinleiding en introductie sprekers
  • Rene Schutte, Gasunie‘Visie op nationale infrastructuur waterstof’
    • Gasunie kan al in 2030 een nationale infrastructuur klaar hebben voor het gebruik van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen. Waterstof is goed te gebruiken als grondstof, brandstof voor industrie en vervoer en mogelijk ook voor huizen. Het is makkelijk in grote hoeveelheden op te slaan. Daardoor is waterstof ook een goede reserve binnen de energiemix van de toekomst.
  • Sjoerd Delnooz, Kiwa‘Waterstof in de stedelijke omgeving’
    • Netwerkbedrijf Alliander en Kiwa bouwen momenteel samen in Apeldoorn een waterstofhuis. Een opleidingslocatie ingericht als woonhuis, waar vakmensen kunnen leren hoe ze in woonwijken de huidige aardgasvoorziening geschikt kunnen maken voor waterstof. Sjoerd deelt graag de laatste stand van zaken met u.
  • Tjardo Derksen & Jochem Garthoff, Kiemt‘De essentie van verbinden’
    • Kiemt is een netwerkorganisatie gericht op energietransitie, circulaire economie en innovaties, waarvan waterstof één van onze speerpunten is. Graag vertellen Tjardo en Jochem u meer over het belang van verbinden bij het opstarten, versnellen en realisatie van waterstof initiatieven.