Home Kennisplein Lunchen met Nieuwe Energie

Lunchen met Nieuwe Energie

Het Supportteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand( voor deze keer bij uitzondering de derde) gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

Wat je koopt heeft impact!

Op 12 oktober gaan we lunchen met Janine Swaak, verantwoordelijke voor Inkopen met Impact bij de provincie Overijssel. Daarnaast is zij programmamanager Startup in Residence Energie Innovatie. Met de concrete voorbeelden schetst Janine Swaak tijdens de lunchsessie handvaten voor duurzaam inkopen.

 

Wat je koopt heeft impact. Dit geldt voor ons als consument en ook voor bedrijven en overheden. De Nederlandse overheid is met haar inkoop verantwoordelijk voor 18% van de klimaatvoetafdruk en 23% van het grondstoffengebruik binnen Nederland (Metabolic, 2021). De inkoop van energie en transport leveren de grootste bijdrage aan de klimaatvoetafdruk.

 

De Provincie Overijssel is goed voor miljoenen aan inkoop per jaar. Door bewust in te kopen kan zij dus substantieel bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een circulaire economie en de energietransitie. Als de provincie hierin samenwerkt met anderen is de impact nog groter. Dat gaat niet vanzelf.

 

Duurzaam inkopen draagt bij aan de energietransitie

Er zijn al meerdere mooie voorbeelden in Overijssel, zoals het programma ‘Startup in Residence Energie Innovatie’. Provincie Overijssel, Nieuwe Energie Overijssel, gemeente Zwolle en de woningcorporaties deltaWonen en Welbions hebben een gezamenlijke marktuitvraag gerealiseerd met twee belangrijke uitgangspunten: 1. Er zijn (ook) nieuwe oplossingen nodig voor de realisatie van de energietransitie en 2. Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is essentieel. Momenteel lopen er 11 praktijktesten met nieuwe oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Hierbij kun je denken aan opslag van energie en hoge rendement warmtepompen. Slaagt de test, dan wordt de oplossing ingekocht.

 

Het Supportteam Energie-innovatie helpt je verder!

Overijsselse ondernemers, overheden en andere organisaties die eigenaar of partner (willen) zijn van initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie: het Supportteam helpt jullie door innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie van alle kanten goed te bekijken!

Kijk voor meer info op onze themapagina!