Home Kennisplein Lunchen met Nieuwe Energie

Lunchen met Nieuwe Energie

Het Supportteam (tot voor kort Startteam) van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

Verduurzaming transport

Op 13 april gaan we lunchen met Jeroen Fanoy, zelfstandig adviseur verkeer en vervoer en Robert Schasfoort, adviseur goederenvervoer en logistiek bij de Provincie Overijssel. Jeroen neemt ons mee in de wereld van de transitie naar duurzaam goederenvervoer. Met zijn ervaring vanuit meerdere regionale overheden en het ministerie van I&W, kan hij een goed overzicht geven, op de verschillende overheidsniveaus. Robert kent de ontwikkelingen en programma’s voor verduurzaming van transport in Overijssel en in Oost Nederland goed vanuit zijn dagelijkse praktijk bij het programma Goederenvervoer en Logistiek.

 

Logistiek en goederenvervoer is een belangrijke economische sector die fors bijdraagt aan ons nationaal product. Maar ook is deze sector verantwoordelijk voor een substantieel deel van de uitstoot van schadelijke stoffen door mobiliteit. Een flinke verduurzamingsslag is daarom noodzakelijk om de doelstellingen op het gebied van klimaat en schone lucht te behalen.

 

Tot voor kort voerden regionale overheden nauwelijks tot geen beleid op het gebied van goederenvervoer, maar daar is de laatste jaren sterk verandering in gekomen. Uitgangspunt daarbij is doorgaans dat de logistieke sector vanwege zijn economisch belang moet kunnen groeien, maar wel onder de randvoorwaarde van snelle verduurzaming.
 

Na deze lunchsessie weet jij alles over het verduurzamen van ons transport!