Home Kennisplein Kansen voor groen gas en biogas

Kansen voor groen gas en biogas

Lunchen met Nieuwe Energie

Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

 

De energietransitie is een complexe opgave, waarbij voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord, innovatieve energieontwikkelingen onmisbaar zijn.

Kansen voor groen gas en biogas

Op 10 november gaan we lunchen met René Cornelissen, werkzaam bij CCS Energie-advies te Deventer en dagelijks bezig met de ontwikkeling van groen gas en biogas projecten. In deze presentatie zal worden ingegaan op de kansen van (mono)mestvergisting voor Overijssel. Wat zijn de mogelijkheden en in hoeverre kan dit een rol spelen in de gemeentelijke warmtevisie en het lokale klimaatbeleid.

Ook zal er een koppeling gemaakt worden met de stikstofdiscussie en in hoeverre (mono)mestvergisting een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de vermestende stikstofuitstoot. Gezien de urgentie van deze discussie, kan het interessant zijn om dit in samenhang te beschouwen.

 

Na deze lunchsessie weet jij alles over
de kansen voor groen gas en biogas

PROGRAMMA
12.00: Welkom door Tess Ruiterkanp, Coördinator Startteam
12.05: Nieuws vanuit het Startteam
12.10: René Cornelissen: Kansen voor groen gas en biogas
12.35: Vragen en discussie
13.00: Einde