Home Kennisplein Extra werkplaatssessie: handreiking wind

Extra werkplaatssessie: handreiking wind

Hoe kunnen wij gemeenten ondersteunen bij het maken van ruimtelijke afwegingen rondom wind? Deze vraag staat centraal in de handreiking wind en de windladder. En hiervoor kunnen we jouw input goed gebruiken! Namens de provincie houden Bart Beukema (adviseur beleidsontwikkeling landelijk gebied) en Douwe Langelaar (procesmanager energietransitie) zich bezig met deze opdracht. Deze opdracht komt voort uit een motie van provinciale staten. Begin 2022 moet de handreiking vastgesteld worden door Gedeputeerde Staten. Dat betekent dat er in september een dummy met de inhoud op hoofdlijnen moet liggen, zodat er genoeg tijd is om met partners in het najaar fijn te slijpen tot een goed product. Nu is dus het moment om in een open gesprek te voeren over wat goede inhoud is.

 

We doen dat in de Werkplaats Energie West-Overijssel. Iedereen is welkom, maar we willen in het bijzonder de gemeentelijke adviseurs duurzaamheid, maar zeker ook hun collega’s ruimte/ruimtelijke kwaliteit uitnodigen om deel te nemen. Na een korte presentatie gaan we in de werkplaats op interactieve wijze met elkaar aan de slag om input voor de handreiking op te halen. De werksessie vindt online plaats op donderdag 16 september van 9.30 tot 11.00 uur. Na de aanmelding ontvang je een Teamslink voor deelname.

 

Meld je hier aan!