Home Expertiseteam Aardgasvrije Wijken

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is het aardgasvrij maken van wijken. Dat is ook in Overijssel een enorme uitdaging. In Overijssel zijn inmiddels ruim 20 processen gestart om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt deze processen met middelen, capaciteit, kennis en het leggen van verbindingen zowel tussen gemeenten als landelijk. Met de inzet van het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel gaan we het aardgasvrij maken van de wijken in Overijssel intensiveren en versnellen. 

Wat doet het Expertiseteam?

Het Expertiseteam ondersteunt Overijsselse gemeenten bij het proces om tot een wijkaanpak te komen in een snel veranderende omgeving. Nieuw beleid volgt in razend tempo, technieken zijn blijvend in ontwikkeling, het speelveld kent vele stakeholders en belangen, de bouwsector moet aansluiting vinden en er is draagvlak nodig bij de diverse bewonersgroepen in een wijk. Waar in dit complexe en onzekere proces pasklare antwoorden niet voorhanden zijn, stuurt het Expertiseteam op initiatief, voortgang en resultaat. Benieuwd naar bijvoorbeeld de aanpak van scholen en aardgasvrije wijken? Bekijk deze blauwdruk.

Vraaggestuurd werken 

Het Expertiseteam is een vraaggestuurde organisatie. Het team bedient het proces langs drie pijlers:

  1. Ondersteunen: bij organisatie/procesopbouw van nieuwe en lopende wijkaanpakken
  2. Faciliteren: als vraagbaakfunctie en door het bundelen en ontsluiten relevante informatie, tools en ontwikkelingen
  3. Leren: door organiseren van versnellings-, thema- en intervisiesessies. Door het leggen van verbindingen met relevante partijen, zoals ECW, KLP Aardgasvrije Wijken, provincies en kennisinstellingen. En door het leveren van bouwstenen voor beleidsontwikkeling

Hoe ziet het Expertiseteam eruit?

Het Expertiseteam bestaat uit:
–  een adviseur aardgasvrije wijken, die als een spin in het web een actieve verbinding legt met gemeenten en adviseert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;
–  expertise die georganiseerd wordt op basis van de concrete vraag.

Waar kan ik het Expertiseteam vinden?

Gemeenten en organisaties die meer willen weten of gebruik willen maken van Expertiseteam, kunnen contact opnemen met Oscar Jansen, bel 06-174 14 947 of mail naar o.jansen@overijssel.nl. 

Kennisplein Aardgasvrije Wijken

Het Expertiseteam is tevens de vraagbaak voor professionals van gemeenten en organisaties in Overijssel die werken aan de energietransitie en aardgasvrije wijken. Het Kennisplein van Nieuwe Energie Overijssel biedt veel informatie die antwoord kan geven op je vragen. Vind je via het Kennisplein niet wat je zoekt, stel dan je vraag via nieuweenergie@overijssel.nl. Wij helpen je graag.

Lees ook de tips van het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken 

 

Geef aan wat je zoekt. Zonder selectie zie je geen resultaten.

Ik wil meer weten over ...

Als vertegenwoordiger van ...

zoek ik advies of maatregelen over ...

Resultaat van mijn selectie