Home Kennisplein Wat zijn aandachtspunten bij inrichting warmtenet in de Zwolse wijken Holtenbroek en Aalanden?

8 december 2020

Wat zijn aandachtspunten bij inrichting warmtenet in de Zwolse wijken Holtenbroek en Aalanden?

De gemeente Zwolle is van plan een warmtenet te realiseren om de wijken Holtenbroek en Aa-landen van duurzame warmte te voorzien. Voor deze twee wijken wil de gemeente de bestaande bouw en de geplande, en toekomstige, nieuwbouw op een duurzame warmtebron aansluiten om zo het gebruik van aardgas geleidelijk afbouwen. De fasering van de werkzaamheden en het slim koppelen van technieken zijn hierbij van groot belang. De opties zijn onderzocht en uitgewerkt in een advies.

 

Kenmerken van Holtenbroek & Aa-landen

De wijk Holtenbroek is gebouwd eind jaren ’50 en ’60. Tussen 2000 en 2006 heeft een wijkvernieuwing plaats gevonden. In de wijk staat veel blokvormige bebouwing, vooral rijwoningen en gestapelde bouw (portiek-woningen en flats). Het stratenpatroon wordt gekenmerkt door een sterke gridstructuur.

De Aalanden is gebouwd in de tweede helft van de jaren ’60 en hoofdzakelijk in de jaren ’70. De wijk heeft voornamelijk laagbouw, meest rijwoningen. Deze wijk kent een meer meanderend stratenpatroon.


Wat komt er kijken bij de inrichting van een warmtenet?

De rapportage geeft een beschrijving van de elementen die komen kijken bij de inrichting van een warmtenet. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden:

  • primair versus secundair warmtenet
  • direct versus indirect warmtenet
  • ringnet, sternet en knooppuntennet
  • open warmtenet
  • warmteopslag
  • sectionering en afsluiterplan
  • dimensionering warmtenet
  • aansluitingen
  • materialen

 

Samenvatting van het advies

In het rapport wordt verder ingegaan op uitgangspunten van de wijken en inrichting en scenario’s van de warmtenetten in de wijken en het advies aan de gemeente Zwolle.

 

Voor wie is dit onderzoek interessant?

  • Als je je wilt verdiepen in de mogelijkheden en aandachtspunten van een warmtenet.

 

Zelf aan de slag en meer weten over het inrichten van warmtenetten in wijken?

Contactpersoon: Gemeente Zwolle, Raymond Frank, e-mail: r.frank@zwolle.nl


Contactpersoon bij Nieuwe Energie Overijssel

Voor informatie over aardgasvrije wijken kun je terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving van Nieuwe Energie Overijssel.


Interessante informatie over het aardgasvrij maken van wijken in Overijssel