Home Kennisplein Wat doet het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel?

Wat doet het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel?

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is het aardgasvrij maken van wijken. Dat is ook in Overijssel een enorme uitdaging. In Overijssel zijn inmiddels ruim 20 processen gestart om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt deze processen met middelen, capaciteit, kennis en het leggen van verbindingen zowel tussen gemeenten als landelijk. Met de inzet van het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel gaan we het aardgasvrij maken van de wijken in Overijssel intensiveren en versnellen.

Wat doet het Expertiseteam?

Het Expertiseteam ondersteunt Overijsselse gemeenten bij het proces om tot een wijkaanpak te komen in een snel veranderende omgeving. Nieuw beleid volgt in razend tempo, technieken zijn blijvend in ontwikkeling, het speelveld kent vele stakeholders en belangen, de bouwsector moet aansluiting vinden en er is draagvlak nodig bij de diverse bewonersgroepen in een wijk. Waar in dit complexe en onzekere proces pasklare antwoorden niet voorhanden zijn, stuurt het Expertiseteam op initiatief, voortgang en resultaat.

Vraaggestuurd werken

Het Expertiseteam is een vraaggestuurde organisatie. Het team bedient het proces langs drie pijlers:
1. Ondersteunen: bij organisatie/procesopbouw van nieuwe en lopende wijkaanpakken
2. Faciliteren: als vraagbaakfunctie en door het bundelen en ontsluiten relevante informatie, tools en ontwikkelingen
3. Leren: door organiseren van versnellings-, thema- en intervisiesessies. Door het leggen van verbindingen met relevante partijen, zoals ECW, KLP Aardgasvrije Wijken, provincies en kennisinstellingen. En door het leveren van bouwstenen voor beleidsontwikkeling

Hoe ziet het Expertiseteam eruit?

Het Expertiseteam bestaat uit:
– een adviseur aardgasvrije wijken, die als een spin in het web een actieve verbinding legt met gemeenten en adviseert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;
– expertise die georganiseerd wordt op basis van de concrete vraag.

Waar kan ik het Expertiseteam vinden?

Gemeenten en organisaties die meer willen weten of gebruik willen maken van Expertiseteam, kunnen contact opnemen met de adviseur aardgasvrije wijken, Oscar Jansen, o.jansen@overijssel.nl of bel 06 – 17414947.

Ook interessant?