Home Kennisplein Warmte van Twence als oplossing voor aardgasvrij wonen

7 mei 2018

Warmte van Twence als oplossing voor aardgasvrij wonen

Overijssel gaat van aardgas naar nieuwe energie! Nu gebruikt nog 90% van de 500.000 huishoudens aardgas om hun woning te verwarmen. Als we aardgas blijven gebruiken heeft dat grote gevolgen voor het milieu. Daarom heeft de overheid besloten dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn.

De gemeenten in Overijssel moeten vóór 2021 voor elke wijk een warmteplan hebben opgesteld. Daarin staat wanneer een wijk van het aardgas af gaat en wat het alternatief is. Een hele puzzel. De gemeentes werken hiervoor samen met o.a. netbeheerders, provincie, woningcorporaties en bewoners.

 

Warmteplannen

Vooruitlopend op de warmteplannen zijn er in Overijssel al plekken waar grootschalig bestaande woningen van het aardgas af gaan. Bijvoorbeeld in Enschede, waar warmte van Twence, via het netwerk van Ennatuurlijk wordt gebruikt om de  stad mee te verwarmen. Een mooi voorbeeld van hoe door slim samenwerken mooie projecten tot stand komen.

Wat kan je doen?

Het is belangrijk dat gemeenten, bedrijven en inwoners alvast voorsorteren op een aardgasvrije toekomst. Met name wanneer er grootschalige veranderingen in huis, in een bedrijfspand of in een wijk op de planning staan, is het verstandig de verandering in de warmtevoorziening daarin meteen mee te nemen.

Wil je weten wat er in je huis gaat veranderen en hoe je je daarop kunt voorbereiden? Kijk dan op de website van MilieuCentraal.

Werk je bij een gemeente en wil je meer weten over het proces van de warmtetransitie? Welke stappen worden genomen, welke besluiten moeten worden voorbereid en wie deze uiteindelijk neemt? Neem contact op met ons Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Ook lees je meer over de aanpak van de warmtetransitie in deze folder.