Home Kennisplein Hoe maak je evenementen duurzamer?

14 oktober 2019

Hoe maak je evenementen duurzamer?

Nederland is festivalland nummer één. Niet alleen onze DJ’s behoren tot de wereldtop, maar ook de kwaliteit van de festivals en evenementen worden wereldwijd erkend. Ook in Overijssel wordt jaarlijks een breed scala aan festivals en grootschalige evenementen georganiseerd op het gebied van muziek, sport en cultuur.

Fors energieverbruik bij evenementen

Deze evenementen hebben vaak een forse energiebehoefte die qua aard en omvang niet beschikbaar is op de locatie. Vervuilende dieselaggregaten worden van oudsher ingezet om aan deze behoefte te voldoen. Ook energieslurpende apparatuur, zoals koelcellen, hebben een negatieve invloed op het energieverbruik.

Duurzame oplossingen

Organisatoren kunnen voor hun evenement met behulp van slimme, efficiëntere toepassingen en nieuwe technologieën het energiegebruik, de uitstoot en de kosten van hun evenementen drastisch te verminderen.

Verminder het energieverbruik

  • Vermijd onnodig verbruik op (terrein)verlichting
  • Gebruik energiebesparende apparatuur
  • Begrens de tijden van energieslurpende apparatuur, zoals koelcellen
  • Verminder inzet van dieselaggregaten
  • Gebruik duurzame energie
  • Maak gebruik van hernieuwbare energie, waar mogelijk. Dit kan lokaal opgewekte energie zijn, zoals zonnepanelen of windenergie die opgeslagen is in batterijen.
  • Gebruik netstroom die gevoed wordt met hernieuwbare energie.
  • Op de maximumcapaciteit voor langere tijd te garanderen kan netstroom aangevuld worden met batterijen

40% besparen met een Slim Stroomplan

Ook het opstellen van een Slim Stroomplan kan veel energiebesparing opleveren. Je krijgt een gedetailleerd inzicht in de energiebehoefte gedurende opbouw-, festival- en afbouwdagen. Door het slim combineren van energiebehoeften binnen de mogelijkheden van de locatie en inzet van alternatieve meer duurzame bronnen is een besparing van 40% mogelijk op de inzet van aggregaten en dieselverbruik.

Wat houdt een Slim Stroomplan in?

Een Slim Stroomplan brengt alle energiefacetten van het evenement in kaart. Zo kan in binnensteden in veel gevallen gebruik gemaakt worden van vaste groene stroompunten. Ook de inzet van batterijen wordt technisch en financieel meer en meer haalbaar. Dat resulteert in minder inzet van fossiel brandstoffen, minder aggregaten, reductie van CO2-uitstoot en emissies, minder lawaai. De kostenbesparing komt voort uit minder inhuur van aggregaten, minder transport, minder dieselverbruik en hogere efficiëntie van de overige aggregaten. De website van Slim Stroomplan vindt u informatie en voorbeelden over het Slim Stroomplan.


Meer weten over verduurzaming van evenementen in Overijssel?

Stel uw vraag of neem contact op met Nieuwe Energie Overijssel via nieuweenergieoverijssel@overijssel.nl

Ook interessant?