Home Kennisplein Hoe heeft Rijssen-Holten de analyse van wijken aangepakt?

8 november 2020

Hoe heeft Rijssen-Holten de analyse van wijken aangepakt?

De gemeente Rijssen-Holten is bezig met een pilot Toekomstbestendig Wonen, gericht op verbetering van leefbaarheid, woonomgeving en woningvoorraad binnen de gemeente. De energietransitie is een belangrijke drijfveer om de woningvoorraad aan te pakken. Er is een uitgebreide analyse gedaan naar alle wijken in Rijssen en Holten. De uitkomsten zijn gebruikt om tijdens een workshop met betrokkenen te komen tot een definitieve keuze van de pilotwijk Plan Zuid/De Welle in Rijssen. Voor deze wijk is daarna nog een aanvullende analyse gemaakt.

Aanpak van de wijkenanalyse

De volgende stappen zijn gevolgd voor de wijkenanalyse:

 • Data analyses van de woningvoorraad: bouwjaren, woningtypen, oppervlakten, energieverbruik, 75+ huishoudens, ligging t.o.v. voorzieningen en openbaar vervoer.
 • Uitkomsten woningmarktonderzoek zichtbaar gemaakt op kaarten met honingraden.
 • Stedenbouwkundige analyse via visueel onderzoek: verbeterpunten, gevaar, kansen, maatregelen.
 • Plannen/projecten corporaties en gemeente: renovatieplanning corporaties, projecten sociaal domein, onderhoud wegen en riolering
 • Informatie over alle wijken overzichtelijk gemaakt in een matrix.
 • Top 5 wijken samengesteld die in aanmerking komen voor een pilot: wat speelt er, strategie, wat zou er moeten gebeuren.
 • Workshop met betrokkenen om aanvullende aspecten (bereidwillig­heid bewoners, sociale problematiek) in beeld te brengen en keuze voor pilotwijk.

Nadere analyse van de wijk Plan Zuid / De Welle

Voor het uitvoeren van de pilot Wijk van de Toekomst is een nadere analyse uitgevoerd over de wijk. In de analyse wordt ingegaan op:

 • Sociale karakteristieken: data, bewonersbehoeften, lopende initiatieven
 • Fysieke karakteristieken: woningen, klimaatadaptatie, warmtebronnen, (energie-)infrastructuur, ontwikkelplannen corporaties
 • Financiering en subsidies voor energie en woningaanpassingen ouderen

Keuze voor pilotwijk Plan Zuid / De Welle

Plan Zuid is naar voren gekomen als meest kansrijke pilotwijk. In deze wijk komen verschillende aspecten samen:

 • Er ligt een opgave op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad, sociaal en stedenbouwkundig.
 • Daarnaast is deze wijk kansrijk, omdat er al projecten lopen op sociaal gebied
 • bewoners zijn bereidwillig
 • kansen voor ouderen om hun woning te verduurzamen
 • kansen voor de corporaties om met hun voorraad aan de slag gaan.

Ook is het voorstel in het rapport  de wijk De Welle bij de pilot te betrekken. Hier liggen namelijk deels dezelfde opgaven en kansen en de bewoners van deze wijk zijn al actief en betrokken.

Gebruik persona’s voor communicatie en marketing

Om een goed beeld te krijgen van wie er in de wijk woont is een eerste aanzet opgesteld voor vijf persona’s op basis van de typeringen van Motivaction. Het doel van de persona’s is om de communicatie en marketing af te stemmen op de verschillende bewoners in de wijk. Hoe staan deze bewoners tegenover de energietransitie? Wat hebben zij nodig om in beweging te komen en wat houdt hen tegen? Hoe zien bewoners hun woonomgeving? In hoeverre zijn zij bereid anderen te helpen? Niet alle bewoners zitten op een zelfde kennisniveau. Ook de motivatie of de belemmeringen die men ziet om aan de slag te gaan in de eigen woning of woonomgeving kan enorm van elkaar verschillen. Dit maakt dat er verschillende benaderingen nodig zullen zijn om bewoners te bereiken, te betrekken en aan te zetten tot actie.

Voor wie is dit onderzoek interessant?

 • Als je een voorbeeld zoekt van een wijkenanalyse in het kader van toekomstbestendig Wonen. Veel kaartmateriaal in de bijlagen, analyses overzichtelijk samengevat in enkele matrixen.
 • Als je een voorbeeld zoekt van gedetailleerde wijkanalyse. Ook hier weer veel kaartmateriaal in de bijlagen.
 • Waarom en hoe je gebruik kunt maken van specifieke persona’s in de communicatie met de wijk.

Zelf aan de slag en meer weten over de aanpak van de gemeente Rijssen-Holten?

Contactpersoon: Gemeente Rijssen-Holten: Bennie Keurhorst
e-mail: B.Keurhorst@rijssen-Holten.nl
Telefoon: 06 511 95 598

Contactpersoon bij Nieuwe Energie Overijssel

Voor informatie over aardgasvrije wijken kun je terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving van Nieuwe Energie Overijssel.

Interessante informatie over het aardgasvrij maken van wijken in Overijssel

https://www.almelo.nl/warmtevisie