Home Kennisplein Goed geschoold technisch personeel hard nodig in energietransitie

12 december 2018

Goed geschoold technisch personeel hard nodig in energietransitie

Iedere inwoner van Overijssel krijgt te maken met de energietransitie. In 2050 moeten alle gebouwen en woningen in Overijssel CO2-neutraal zijn. Daarvoor moeten we in de regio Zwolle bijvoorbeeld alleen al 450 gebouwen en ruim 8000 woningen per jaar energieneutraal maken. Een grote opgave, maar gaat deze wel slagen met een tekort aan personeel? Hoe zorgen we dat er voldoende personeel is voor de energietransitie?

 

bron: https://youtu.be/OVJsJvVTYqE

120.000 nieuwe technici nodig in 2030

Zonder voldoende goed opgeleid technisch personeel gaat het niet lukken om de energieambities te behalen. In 2030 hebben we in Nederland 120 duizend nieuw technisch personeel nodig volgens de berekeningen van het economisch bureau van ING. Zowel hoog- als laagopgeleide technici. 70 duizend mensen ter vervanging van werknemers die met pensioen gaan, 50 duizend door de groei van de sector.
Om het te kort aan personeel op te lossen moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Alleen het scholen van studenten is niet voldoende, er is ook bijscholing van zittend personeel nodig. Nieuwe banen sluiten vaak niet naadloos aan op het huidige werk van mensen. Dit vraagt om zowel het goed opleiden van nieuw personeel als het bijscholen van bestaande vaklieden.

Nieuwe technieken

Michiel Bilstra, directeur van Deltion College, pleit voor meer samenwerking: “Er gebeurt van alles, maar het zijn nog maar kleine bewegingen. We hebben één krachtige beweging nodig met meer verbinding en focus.” Om in 2050 de omslag te maken naar een energieneutraal Overijssel, is van belang dat onderwijsinstellingen, netbeheerders, bedrijven en overheden samenwerken. Hierdoor kunnen mensen, jong en oud, goed worden opgeleid dan wel omgeschoold tot monteurs die de moeilijke technieken beheersen om die energietransitie te kunnen realiseren.

Kansen verzilveren en knelpunten aanpakken

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken 8 kernpartners samen met onderwijs om de energietransitie te versnellen. Dit gebeurt door middel van onderzoek, onder meer in samenwerking met lectoraten, de Sociaal Economische Raad (SER) en door samenwerking in energieprojecten met studenten. Samen met branches wordt ook gewerkt aan het helpen doorontwikkelen van onder meer de rol van installateurs in de energietransitie. De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde in april 2018 concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Benieuwd naar hun aanbevelingen? Lees het hier de publieksversie van het SER-rapport van juli 2018.

SER-rapport Energietransitie en Werkgelegenheid – Kansen voor een duurzame toekomst

Meer weten over opleiding en werkgelegenheid in de energietransitie?

Stel uw vraag of neem contact op met Nieuwe Energie Overijssel via nieuweenergieoverijssel@overijssel.nl

Ook interessant?

Deltion College Zwolle