Home Kennisplein FAQ Startup in Recidence Energie Innovatie

FAQ Startup in Recidence Energie Innovatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen

We zoeken samen met onze partners de gemeenten Zwolle en Hardenberg en woningcorporaties Welbions en Delta Wonen oplossingen om woningen te verduurzamen, voorzieningen toekomstbestendig te maken en energie op te slaan. Hiervoor kun je op overijssel.nl/startupinresidence meer informatie vinden. Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen die er op dit moment zijn voor je samengevat in dit document.

Is de Startup in Residence Energie-Innovatie uitvraag alleen voor Startups?

Nee, alle bedrijven groot en klein, startup en gerenommeerd, individuele partijen en consortia kunnen meedoen aan de Startup in Residence Energie-Innovatie. Deze uitvraag is een Europese aanbesteding en staat open voor alle bedrijven in de Europese Unie.

Is er budget gereserveerd voor het verder ontwikkelen van de energie-innovaties?

Jazeker, er zijn 4 verschillende fasen met verschillende budgetten.

Fase 1 inschrijving: De inschrijving is wel geheel op eigen rekening van de inschrijver.

Fase 2 businesscase: Uit de inschrijvingen worden maximaal 20 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de fase van de businesscase en het minimal viable product. Geselecteerde partijen ontvangen in deze fase 25K euro om hun businesscase neer te zetten of aan te scherpen en om hun minimal viable product te maken of te beschrijven. Daarnaast leveren ondernemers een plan van aanpak op voor de (beoogde) praktijktest.

Fase 3 praktijktest: Kansrijke innovaties die goed aansluiten bij de vraagstukken van de opdrachtgevers worden in de praktijk getest. Ondernemers die hiervoor cofinanciering nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor budget dat ter beschikking wordt gesteld via een royalty constructie (deze wordt terugbetaald bij commercieel succes). Hiervoor is totaal 1M euro gereserveerd.

Fase 4 inkoop: Indien de praktijktest succesvol is, gaan opdrachtgever(s) en ondernemer met elkaar in gesprek over een inkoopovereenkomst. In Bijlage B van de uitvraag staan beoogde minimale inkoopvolumes vermeld.

De Startup in Residence Energie-Innovatie betreft een innovatiegericht inkooptraject. Het doel van de uitvraag betreft het inkopen van één of meerdere oplossingen per vraagstuk (in de vorm van product of dienst), waarmee problemen op gebied van de energietransitie kunnen worden aangepakt.

Hoe innovatief moeten de oplossingen zijn? Komen bestaande oplossingen ook in aanmerking?

De opdrachtgevers van deze uitvraag willen deze kans bieden door innovatiegericht in te kopen en de eerste klant (launching customer) te zijn van deze innovaties. De aanbestedende partijen zijn op zoek naar innovaties die nog niet bestaan of nog niet toegepast zijn of zodanig pril zijn dat deze zonder een launching customer niet vooruitkomen. Met deze uitvraag zetten opdrachtgevers in op schaalbare oplossingen die binnen 1 tot 3 jaar structureel toepasbaar zijn. Producten en diensten die in principe klaar zijn voor de markt maar die nog niet zijn afgenomen komen ook in aanmerking. Net als nieuwe doorontwikkelde versies van producten en diensten.

Waarom hebben opdrachtgevers niet veel uitgebreider beschreven aan welke eisen de innovatieve oplossingen moeten voldoen?

De opdrachtgevers van deze uitvraag willen met hun vraagstukken de markt uitdagen om met oplossingen te komen die zij mogelijk zelf nog niet op het vizier hebben. Daarnaast zijn opdrachtgevers niet op zoek naar maatwerkoplossingen maar naar schaalbare oplossingen. De inschatting of oplossingen schaalbaar zijn ligt (ook) bij de markt.

Geeft bovenstaande geen antwoord op je vraag? Meld je dan aan via het inkoopsysteem en maak gebruik van het vragenformulier voor de nota van inlichtingen.  Inschrijven voor de aanbesteding kan tot 30 september.