Home Zoeken waterschap vechtstromen

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 18

Ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie voor uniek Twents Waterstof initiatief

Voor het verder ontwikkelen van kennis, expertise en infrastructuur op gebied van waterstof in Twente hebben de Universiteit Twente, Almelo Energie en de H2Hub Twente ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie opgehaald. Met het...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/ruim-e-55-miljoen-europese-subsidie-voor-uniek-twents-waterstof-initiatief/

Dankzij Overijssel kan rioolwater 3500 huishoudens elektriciteit geven

Om het project te laten slagen, steunt provincie Overijssel de Energiefabriek met een investeringssubsidie aan het Waterschap Vechtstromen van 1.9 miljoen euro. De samenwerking tussen waterschap en provincie is niet nieuw. Zo zijn in...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/actueel-dankzij-overijssel-kan-rioolwater-3500-huishoudens-elektriciteit-geven/

Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van circa 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-krijgt-4-miljoen-rijkssubsidie-voor-verduurzamen-wijk-aalderinkshoek/

Aalderinkshoek doet unieke aanvraag voor aardgasvrije proeftuin

De gemeente Almelo heeft samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag ingediend om de Aalderinkshoek proeftuin te maken van het Programma Aardgasvrije Wijken. Uniek...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/aalderinkshoek-doet-unieke-aanvraag-voor-aardgasvrije-proeftuin/

Energie uit water biedt kansen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Gemeenten staan allen aan de lat om hun warmtetransitievisie vorm te geven. Om aan de vraag voor de verduurzaming van de warmtevraag voor woningen en bedrijven te kunnen voldoen hebben we meerdere bronnen met...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energie-uit-water-biedt-kansen-voor-de-verduurzaming-van-de-gebouwde-omgeving/

De Almelose wijk Aalderinkshoek is aangemeld als proeftuin voor Aardgasvrije wijken

De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-meldt-deel-aalderinkshoek-aan-voor-proeftuin-aardgasvrije-wijken/

Energie uit waterkracht met vijzelturbine

Op 30 september 2021 is de waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven onder grote belangstelling officieel geopend en in werking gesteld. Deze enige vijzelturbine voor het duurzaam én rendabel opwekken van elektriciteit uit stromend...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/energie-uit-waterkracht-met-vijzelturbine/

Onderzoek ‘Regional Energy Transition as Systemic Integration’ (RETSI)

De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw. Juist daarom biedt een integrale benadering kansen om de energietransitie...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/onderzoek-regional-energy-transition-as-systemic-integration/
1 2 3