Home 4x hulp om energielabel C te krijgen

4x hulp om energielabel C te krijgen

Per 1 januari 2023 is minimaal energielabel C verplicht voor kantoren groter dan 100m2. Daarom is het verstandig om nu te controleren of uw kantoor onder de verplichting valt. Zo niet, dan heeft u nog ruim een jaar om energiebesparende maatregelen treffen. De provincie biedt meerdere opties die het u makkelijker en goedkoper maken om hiermee aan de slag te gaan.

Valt uw kantoor onder de verplichting?
Op www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren kunt u nagaan voor welke kantoorgebouwen de verplichting voor energielabel-C geldt en welk energielabel uw kantoor heeft.

Geen energielabel of niet minimaal label C?
Een energieadviseur kan u helpen om de energieprestatie van uw gebouw in beeld te brengen. En adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om label C te krijgen. De overheid biedt vier mogelijkheden die u helpen om met energiebesparing aan de slag te gaan.

 1. € 2.500,- Subsidieregeling Verduurzaming MKB
  Mkb’ers kunnen vanaf 1 oktober 2021 maximaal € 2.500,- subsidie (per bedrijfspand) aanvragen voor het inschakelen van een energieadviseur en voor ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Bedrijven die een relatief laag energieverbruik hebben en niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, komen in aanmerking. Lees meer.
 2. € 2.500,- Geld Terug Actie
  Met deze subsidie krijgen bedrijven tot € 2.500,- subsidie op de maatregelen die uit het advies van een energieonderzoek volgen. In 2021 is het maximale budget van de regeling extra hoog. Lees meer.
 3. Toolbox duurzaam kantoorgebouw
  Speciaal voor de grotere kantoorgebouwen heeft de provincie een toolbox Hiermee maakt u inzichtelijk wat een duurzaam en gezond kantoor voor een bedrijf of organisatie betekent. Zoals het terugdringen van het ziekteverzuim, imagoverbetering en risicobeheersing. En de tools bieden inzicht in de kosten en opbrengsten voor de organisatie wanneer het kantoorpand wordt verduurzaamd. Lees meer.
 4. Tenderregeling
  Zijn de technische maatregelen voor energiebesparing concreet? Dan kunt u gebruikmaken van de tenderregeling Energiebesparing Overijssel. Deze subsidie is voor de grotere investeringen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. De regeling opent waarschijnlijk dit najaar.
  De tenderregeling is inmiddels vervangen door de subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0. Deze heeft ongeveer dezelfde voorwaarden als de tenderregeling.

Klaar voor de toekomst
Heeft uw gebouw voor 1 januari 2023 energielabel C? Dan voldoet u niet alleen aan de wettelijk verplichting, u bespaart energie en dus geld. Uw kantoorgebouw biedt meer comfort en is klaar voor de toekomst!